menu

Hvem er women in business CPH?

Women in Business CPH er et frivilligt initiativ, der ønsker at styrke ligestillingen på arbejdsmarkedet. Vores mission er dermed især at styrke kvinders muligheder på arbejdsmarkedet ved at fremhæve og udvikle deres styrker. Samtidig ønsker vi med foreningen at skabe en platform og en stemme, som kvinder kan identificere sig med og blive inspirerede af i deres nuværende eller kommende arbejdsliv. 

Ovenstående gør vi ved at oplyse, inspirere og kompetenceudvikle gennem vores events, workshops og digitale kanaler. Vores arrangementer er gratis og finansieres gennem diverse fonde, og dermed holdes de åbne for alle, der måtte finde dem interessante – unge som gamle, mænd som kvinder.

Vores historie

Women in Business CPH er født som en non-profit studenterdrevet forening på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet i efteråret 2018 af fem engagerede kvinder fra studierne psykologi, økonomi og statskundskab. Sidenhen har  organisationen skiftet hænder og tæller nu seks forkvinder, der kommer fra forskellige fagligheder og universiteter.

Vi arbejder målrettet mod et ambitiøst og vigtigt formål: at styrke ligestillingen på arbejdsmarkedet. 

Med dette formål for øje står vores organisation på tre ben:

1) At oplyse: gennem større arrangementer, der sætter fokus på spørgsmål som; Hvor ligger Danmark ift. ligestilling? Hvilke kønsbias hersker i de danske virksomheder? Hvad skal der til af indsatser for at opnå ligestilling?

2) At inspirere: gennem inspirerende arrangementer med kvindelige rollemodeller, der understøtter kvinders muligheder på arbejdsmarkedet og fremmer deres tro på egen karrierevej.

3) At kompetenceudvikle: gennem kurser og workshops, der understøtter unge kvinders kompetencer inden eller i starten af deres arbejdsliv.

Ved at oplyse, inspirere og kompetenceudvikle, er vores arbejde med til at bygge en bro mellem de unge kvindelige studerende og erhvervslivet. Vi oplever en stor interesse og efterspørgsel efter netop dette – både fra de unge kvinder og fra virksomhederne.

Medlemmer

Julie Bak

Hun/hende

Ansvarsområde: 

Økonomiansvarlig, herunder fondssøgning, samt synliggørelse af foreningen udadtil

Uddannelse: 

Statskundskabsstuderende ved Københavns Universitet.

Motivation

Min motivation for at være en del af initiativet er et ønske om et fagligt netværk og interessefællesskab, der ønsker at styrke stemmen i ligestillingsdebatte

AnnA Le

Hun/hende

Ansvarsområde: 

Ansvarlig for økonomi og synliggørelse af foreningen udadtil.

Uddannelse: 

Cand.Merc i Virksomhedsledelse på Roskilde Universitet

Motivation:

Min motivation kom fra mit bachelorprojekt om kønsdiversitet, hvor jeg blev opmærksom på de udfordringer, vi, som kvinder, har på arbejdsmarkedet baseret på vores køn. Det medførte, at jeg ønskede at blive en del af Women in Business, så jeg kunne bidrage til at styrke kvinder til arbejdsmarkedet gennem oplysning og udbygning af kompetencer gennem foreningens arbejde.